انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 16

انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 16 ساخته شده از استیل درجه یک ( stainless steel و 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 25,000 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر طرح رویال نگین طلایی

انگشتر طرح رویال نگین طلایی درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 28,000 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 17

انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 17 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 25,000 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 17

انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 17 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 27,000 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 17

انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 17 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 31,800 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر تمام استیل طرح ماهی swatch

انگشتر تمام استیل طرح ماهی swatch ساخته شده از استیل درجه یک ( stainless steel و 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 40,500 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر مسی طرح ترک سایز 16

انگشتر مسی طرح ترک سایز 16 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 28,300 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 16

انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 16 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 27,500 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر نگین فیروزه ای سایز 6

انگشتر نگین فیروزه ای سایز 6 (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 23,000 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر مروارید

انگشتر مروارید (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 24,700 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 16

انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 16 درجه یک ( 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.

قیمت: 31,800 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان

انگشتر مارکیز - نگین دار سه رنگ

انگشتر مارکیز - نگین دار سه رنگ از استیل بسیار درخشان و درجه 1 ( stainless steel و 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا ساخته شده است.

قیمت: 24,500 تومان
هزینه ارسال: 5,000 تومان