مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 16
انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 16 ساخته شده از استیل درجه یک ( stainless steel و 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر طرح رویال نگین طلایی
انگشتر طرح رویال نگین طلایی درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 17
انگشتر طرح حلقه نامزدی سایز 17 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 17
انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 17 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 17
انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 17 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر تمام استیل طرح ماهی swatch
انگشتر تمام استیل طرح ماهی swatch ساخته شده از استیل درجه یک ( stainless steel و 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر مسی طرح ترک سایز 16
انگشتر مسی طرح ترک سایز 16 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 16
انگشتر قلب نگین و بی نگین طلایی سایز 16 درجه یک (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر نگین فیروزه ای سایز 6
انگشتر نگین فیروزه ای سایز 6 (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر مروارید
انگشتر مروارید (100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 16
انگشتر تک نگین طرح مینا سایز 16 درجه یک ( 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا.
انگشتر مارکیز - نگین دار سه رنگ
انگشتر مارکیز - نگین دار سه رنگ از استیل بسیار درخشان و درجه 1 ( stainless steel و 100% ضد زنگ) و با طراحی تحسین برانگیز و بسیار ظریف و زیبا ساخته شده است.